Katholiek Basisonderwijs

De Bolster

Basisschool De Bolster is een kleine, authentieke en gezellige school. Ze bestaat uit 2 vestigingsplaatsen: een kleuterafdeling en een lagere-school-afdeling. 

De Bolster heeft haar naam niet gestolen.   We proberen kinderen in een veilige omgeving op te voeden. Waar er veel aandacht is voor het welbevinden van alle kinderen. Een kind moet zich in de eerste plaats goed voelen. Niet alleen in zijn vel maar ook in zijn directe omgeving. Van daaruit kan er pas op alle vlakken geleerd worden. 

Waar er wordt gekeken naar het kennen en kunnen van ieder kind afzonderlijk. Maar waar er ook geprobeerd wordt om het maximale uit elk kind te halen. Waar er een zeer goed evenwicht is tussen hoofd – hart – handen. Daarnaast proberen we kinderen handvaten aan te reiken om op een positieve manier weerbaar te zijn. Om voor zichzelf, maar ook voor de andere(n) te durven en kunnen opkomen.

Kortom, we proberen kinderen op allerlei manieren voldoende bagage mee te geven zodat, als ze straks ‘hun bolster’ ontgroeid zijn, niet enkel met een goed gevoel maar ook met voldoende zelfvertrouwen, een rugzak vol kennis en kunde en met stevige schoenen naar het middelbaar onderwijs kunnen vertrekken. 

Hier staan we achter en dit als één team!!!

Kijkdagen nieuwe kleuters

 

 Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende zeven instapdata starten in de kleuterschool:

 ​-    De 1ste schooldag na elke schoolvakantie 
 -    De 1ste schooldag van februari
 -    De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

​ Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar   school.

​ Is jullie zoon of dochter klaar voor de kleuterklas en wil je een kijkje nemen op onze   school?

 Dan zetten we de deuren van zijn/haar toekomstige klasje graag voor jullie open op   vaste kijkdagen.

 Nieuwe kleuters zijn op die dagen van harte welkom om samen met hun mama en   papa kennis te maken met de school, de klas en de juf. 

De data van de kijkdagen vindt u terug via de schoolkalender rechtsboven, deze vinden steeds plaats van 09.00u tot 10.30u.

 Heb je interesse om op één van deze momenten langs te komen? Neem dan eerst   even contact op met ons secretariaat via secretariaat@debolster.net

​​Graag tot dan!

Fruit op school

Woensdag en vrijdag zijn fruitdagen. Op die dagen vragen we aan alle kinderen om fruit of groenten mee te nemen als tussendoortje. Koekjes zijn die dag niet toegelaten.

Met deze fruitdagen wil de school de kinderen aanzetten om meer fruit te eten.

De Bolster, een KiVa school!

EEN SCHOOLBREDE AANPAK OM PESTEN TE VOORKOMEN EN AAN TE PAKKEN. 

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins anti-pestprogramma. Kiva-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren.

Kiva is het eerste wetenschappelijk onderbouwd anti-pestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. Kiva heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de vak-overschrijdende eindtermen van het lager onderwijs.

Het preventieve luik bestaat uit een pakket van uitgewerkte lessen, een computerspel voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor leerkrachten. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

 

Meer info: https://www.kivaschool.be/
 

Kinderkoor PurKids

Vind jij zingen ook zo leuk? 

Dan is kinderkoor Pur Kids echt iets voor jou! Kom eens met ons meezingen! Elke dinsdag van 15u10 tot 16u10 in de parochiezaal van Neerharen.

Voor meer info: www.purmusic.be